Dr. Csuzi László - Reumatológus      +36 20 968 6886

Munkaegészségügy

Munkaegészségügy

A munkavédelemről szóló törvény szerint minden munkaadó számára kötelező az üzemorvosi szolgáltatás biztosítása.

Azoknak cégeknek, akik még nem állnak kapcsolatban üzemorvossal, szerződést kell kötni egy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval.

Ebben szeretnék a partnerük lenni.

Amit nyújtunk:

  • Magas szintű szakmai munka
  • pontos tájékoztatás, a kapcsolódó törvények ismertetése, hogy kötelezettségének minél egyszerűbben eleget tudjon tenni.
  • mérsékelt árak

2008 legfontosabb változása a bejelentési kötelezettség, aminek az elmulasztását büntethetik is:

A 70/2007.(lV.14) Korm.rendelet módosította a foglalkozás- egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (Vll.14.) Korm. rendeletet. Ennek értelmében 2008. 02. 15-ig MINDEN munkáltatónak be kell jelenteni  az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség ) területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének:

  • székhelyének és telephelyeinek címét
  • tevékenységeit,
  • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét,
  • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolását (1.sz.melléklet)

A bejelentés papír alapon történik (2.sz.melléklet), és Budapesti és Pest megyei cégeknek a következő címre kell elküldeni:

OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége

Postacím: 1450 Budapest Pf. 153

Vidéki cégek esetében az elérhetőséget megtekintheti itt! http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206

Az adatokban bekövetkezett változást évente,  február 15-ig  kell jelenteni.

Új cégeknél a működés megkezdését követő 2 hónapon belül kell ezt megtenni.

Szolgáltató váltás esetén a változás megtörténtétől számított három munkanapon belül köteles a Munkáltató a kezdő időpont feltüntetésével bejelenteni a változást a munkavédelmi felügyelőséghez.